Uute toodete, tehnoloogiate ja protsesside arendus

Olgu tegemist uue toote või lahenduse välja töötamisega või teie olemasoleva toote edasiarendusega, töötades ettevõtetega üle maailma on Eesti Innovatsiooni Instituut (EII) üks juhtivaid alltöövõtjaid tootearenduses.

EII on tootearenduspartnerina osalenud rohkem kui 30s rahvusvahelises suurprojektis ning meie eksperdid ja seadmepark võimaldavad kiirelt ning optimaalselt lahendada teie tootearendusalaseid väljakutseid. Viimase aja tööde rakendusvaldkonnad on autotööstus, meditsiinisektori ja IKT/Asjade Internet.

Modelleerimine ja simulatsioon

Uute toodete, teenuste ja protsesside erinevates arendus- ja lansseerimisetappides on kulusäästlik nende lahenduste toimimise eelnev simulatsioon ja modelleerimine. See võimaldab tuvastada potentsiaalsed probleemid enne nende ilmnemist ning mittetoimivad lahendused varakult kõrvaldada.

Meie eksperdid modelleerivad ja simuleerivad termodünaamilisi, mehaanilisi, tootmis- ja äriprotsesse, kasutades selleks muuhulgas programme AcuSolve, Ansys ja Arena Simulation. Diskreetsete sündmuste simuleerimine Arena Simulation tarkvara abil võimaldab meil kiirelt analüüsida ning optimeerida protsesside ja süsteemide käitumist, vastates juba planeerimisetapis erinevatele „miks?“ ja „mis oleks, kui?“ küsimustele. Arena on võrdselt sobilik nii äri- kui ka tootmisprotsesside modelleerimiseks.

 
2_a 2_b 2_c 2_d

Prototüüpide disain ja valmistamine

Enne uue toote, tehnoloogia või protsessi turuvalmiks saamist aitame teil disainida ja valmistada selle prototüübid.

Erinevate senitehtud prototüüpide hulka kuuluvad nii väikesed trükkplaadid (PCB) kui ka sadade kilogrammide raskused suuremahulised seadmed, mis sisaldavad elektrilisi, mehaanilisi, tarkvara- ja pneumaatikaelemente. Vastavalt vajadusele katsetame kas terviklahendust või siis selle alamkomponente.

proto-3a proto-3b
proto-2a proto-2b
proto-1a proto-1b

Tööstusautomaatika

Toetame teid tootmisseadmete väljatöötamisel ja uuendamisel, mis on vajalik teie toodete tootmiseks.

Meie kogenud insenerid kavandavad ja ehitavad spetsiaalselt teie tootmiseüksusele mõeldud seadmeid, paigaldavad ja hooldavad neid ning koolitavad teie meeskonna neid seadmeid efektiivselt kasutama.

Meie spetsialistid on pädevad erinevates tööstusautomaatika valdkondades (PLC, HMI, SCADA, servosüsteemid ja tööstusvõrgud), elektroonika- ja mehaanikaseadmetes ning müügijärgse hoolduses ja koolituses. EII on spetsialiseerunud Allen-Bradley ja Rockwell Automation tööstusautomaatika lahendustele.

frame
blocka blockb

Projektijuhtimine

Kõiki projekte toetavad meie projektijuhid, kel on suured kogemused keerukate tehnoloogiaprojektide juhtimisel. EII on Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni asutajaliige.

Viimase 10 aasta jooksul oleme osalenud rohkem kui 40s rahvusvahelises tehniliselt keerukas projektis kus on olnud kliente 26st erinevast riigist. Meie konkreetsed protsessid, kombineerituna süsteemitehnika lähenemisega, võimaldavad maandada  tootearendustega kaasnevaid riske.

 
5_a 5_b 5_c